M3 - bau / odborník na pohľadový betón

Naša spoločnosť sa zaoberá pohľadovým betónom pre jeho jedinečné vlastnosti. Náš pohľad na betón, fascinácia týmto materiálom a zároveň exaktný prístup k nemu, nám dovoľujú búrať hranice doterajšieho vnímania betónu ako fádneho, šedého a jednostranne používaného materiálu.

Betón - praktický, expresívny, estetický

Dnes je betón v značnej miere používaný ako konštrukčný materiál, našou snahou je vyzdvihnúť jeho estetickú funkciu. Betón je mimoriadny materiál, praktický, expresívny, estetický, má nekonečné možnosti tvarovatelnosti, ohraničené len ľudskou predstavivosťou. Používame betón ako výrazový prostriedok modernej architektúry, so zvýraznením jeho estetickej funkcie. Snažíme sa ho priniesť na miesta, kde si ešte len hladá uplatnenie.

Podeľte sa s nami o vaše nápady, predstavy a my sa ich pokúsime zhmotnit do konkrétnej podoby!